Undersøgelser af manden

Undersøgelser af manden

Du skal udfylde et elektronisk spørgeskema og derudover møde to gange på Afdeling for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet. Det første fremmøde tager ca. 3 timer. Det andet fremmøde tager ca. 50 minutter.

Du kan læse om de enkelte prøver og undersøgelser ved at klikke nedenfor. Nedest på siden kan du også se vores film, der fortæller om nogle af undersøgelserne.

Første fremmøde indebærer:

Du får et brev i din digitale postkasse med et link, der giver dig adgang til at besvare spørgeskemaet. Spørgeskemaet medtager både de oplysninger, der er nødvendige for den helbredsundersøgelse, du kommer til at gennemgå, og andre oplysninger, vi har en formodning om kan spille en rolle for sædkvalitet og helbred. Det tager ca. 1 time at udfylde spørgeskemaet, og du kan logge ind flere gange og udfylde det løbende.
Når du har udfyldt spørgeskemaet, vil du blive spurgt om du vil udfylde et separat kostspørgeskema. Dette tager yderligere ca. ½-1 time at udfylde og omhandler en grundig afdækning af din kost i den seneste tid.

Vi beder dig udfylde spørgeskemaet, inden dit første fremmøde på Afdeling for Vækst og Reproduktion. Vi vil her gennemgå spørgeskemaet med dig, og du har mu­lighed for at stille uddybende spørgsmål.

Du skal aflevere en sædprøve til laboratoriet på Afdeling for vækst og Reproduktion. Sædprøven laves i et separat rum på afdelingen ved masturbation, og du må ikke have haft sædudløsning de sidste 48 timer forinden, da dette kan påvirke din sædkvalitet betydeligt.

Du skal aflevere en urinprøve på ca. 50 ml, som laves ved fremmødet. Du vil få udleveret et lille bæger med låg til at opsamle din urin i. Urinprøven vil blive frosset ned for senere undersøgelser af f.eks. hormoner og kemiske (hormonforstyrrende) stoffer.

Ved første fremmøde skal du aflevere en podning fra endetarmen. Podningen skal du selv foretage på toilettet med en podepind, som minder om en vatpind. Podningen bliver frosset ned for senere undersøgelser af f.eks. sammensætningen af bakterier i tarmen.

Når du skal have taget blodprøver, beder vi dig om at være fastende dvs. at du ikke har spist eller drukket, andet end vand, siden midnat aftenen før. Vi skal bruge ca. 70 ml blod, hvilket svarer til knap 15 % af, hvad der tappes, når man giver blod som bloddonor.

En del af blodprøverne vil blive analyseret med det samme til bestemmelse af forskellige helbredsparametre. Disse blodprøver omfatter en måling af:

Kønshormoner:

 • Testosteron
 • Østrogen
 • Sexualhormonbindende globulin (SHBG)
 • Inhibin B
 • Follikelstimulerende Hormon (FSH)
 • Luteiniserende Hormon (LH)

Blodmarkører:

 • Hæmoglobin
 • Hæmatokrit

Sukkerstofskifte:

 • Blodsukker
 • Langtidsblodsukker (blodsukker igennem de sidste to måneder)

Kolesterol-værdier:

 • Kolesterol
 • LDL-kolesterol
 • HDL-kolesterol
 • Triglycerid

Lever- og nyremarkører:

 • Kreatinin
 • Alanintransaminase (ALAT)
 • Gamma-glutamyltransferase (GGT)
 • Basisk fosfatase

Arvemateriale:

 • DNA
 • Kromosomer

De andre blodprøver vil blive frosset ned i biobanken til senere analyse.

Der afklippes en lille hårprøve fra hovedbunden, hvis det er muligt. Her afklippes ca. 20 mg (ca. 200 hårstrå) hår ved hovedbunden. Det er en meget lille hårprøve, som ca. svarer til tykkelsen af en tændstik. I langt de fleste tilfælde kan man ikke se, at der er afklippet en lille hårprøve, og håret vil efterfølgende vokse ud igen. Prøven vil på et tidspunkt kunne analyseres for hormoner og kemiske (hormonforstyrrede) stoffer.

Du skal have foretaget en DXA-skanning af hele kroppen, samt en mere detaljeret scanning af lænderyg og hofterne. Skanningen giver information om kroppens knoglestyrke, samt mængden af muskel- og fedtmasse. Selve skanningen varer ca. 20-30 minutter, hvor du skal ligge stille. Skanningen foregår i en åben scanner og er ikke forbundet med nogen form for ubehag. DXA-skanning medfører, at du udsættes for ekstra stråling, dog er den stråledosis, du får ved at få fortaget skanningen, meget lille (ca. 0.01 mSv). Denne dosis svarer til den baggrundsstråling, vi alle udsættes for i løbet af én til to dage.

Du bliver bedt om at tage tung beklædning af. Herefter bliver du vejet samt får målt ståhøjde og siddehøjde. Dette bruges til at udregne forholdet mellem dine ben og din krop. Du får også målt din armvidde (vingefang) i stående stilling, så vi kan vurdere dine arme i forhold til din højde.

I stående stilling måler vi talje- og hofteomfang med et målebånd. Forholdet mellem disse to målinger afspejler mængden af mavefedt og kan have sammenhæng med risiko for sygdom.

Vi vil måle dit blodtryk og puls i overarmen samt blodtryk i anklen. Ankelblodtrykket kan sammen med blodtrykket i overarmen fortælle noget om dine blodårer i benene og risiko for hjerte-kar-sygdomme. Du skal ligge stille i ca. 10 min før blodtryksmålingerne kan tages, og målingerne tager ca. 20 min i alt.

Lungefunktionsundersøgelsen foregår ved, at du puster ind i et mundstykke (spirometer). Herved måles, hvor meget luft du kan puste ud af lungerne på ét sekund samt den samlede mængde luft der pustes ud. Der foretages tre målinger i alt, som anvendes til at beregne din lungefunktion i forhold til din alder, køn, højde og vægt.

Andet fremmøde indebærer:

Skanningen foregår i forbindelse med den lægelige undersøgelse, hvor du ligger på en briks og får placeret et ultralydshoved på testiklerne. Ultralydshovedet udsender lydbølger, som reflekteres af det væv, de rammer, og ved hjælp af avanceret udstyr dannes et billede på en skærm. Ultralydsskanning er smertefrit.

Til denne undersøgelse vil lægen undersøge din brystkasse, dine lymfeknuder på halsen og i armhulerne og lytte på dine lunger og dit hjerte med et stetoskop. Lægen vil undersøge dine kønsorganer, herunder testiklernes størrelse og konsistens.

Du vil til den lægelige undersøgelse få en gennemgang og forklaring af DXA-skanningen, sædkvalitet, arvema­teriale, kønshormonprofil, blodsukker, kolesterolværdier, blodprocent og lever- og nyremarkører.

Hvis lægen finder grund til yderligere udredning, vil der blive taget hånd om dette.

De to fremmøder svarer overordnet til det, som mange mænd fra infertile par allerede gennemgår, hvis der er planlagt ICSI-behandling (mikro-insemination). I forhold til den almindelige undersøgelse er følgende procedurer ekstra: Udfyldelse af spørgeskema, urinprøve, podning fra endetarmen, hårprøve, blodtryksmåling og DXA-skanning.