Andet

Andet

ReproUnion

Forskningsprojektet er bl.a. støttet med 6 mio. kr. fra ReproUnion (www.reprounion.eu), som er et dansk-svensk forskningssamarbejde, støttet af EU/ Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak. I ReproUnion arbejder den akademiske verden, sundhedssektoren, og enkelte virksomheder sammen i et ønske om at forebygge barnløshed, samt at kunne tilbyde patienter med reproduktionssygdomme adgang til den bedste behandling. Partnerne i projektet er Region Hovedstaden, Københavns Universitet, Region Skåne, Lunds Universitet, Malmös Universitet, Ferring Pharmaceuticals og Medicon Valley Alliance.

Etiske godkendelser

Forskningsprojektet er godkendt af de Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden med protokolnummer H-19044889 og H-19042776. Projektet er ligeledes godkendt af Videnscenter for Dataanmeldelser i Region Hovedstaden med journalnummer P2020-69 og P2020-62. Lov om datahåndtering vil blive overholdt og alle oplysninger om dig vil blive opbevaret sikkert.

Økonomiske forhold

Ingen af de projektansvarlige har økonomisk tilknytning til virksomheder eller fonde med interesser i forsøget.

Der gives ikke vederlag for din deltagelse i projektet.