Biobank

Biobank

En biobank langtidsopbevarer en organiseret samling af biologiske prøver, som senere hen kan blive analyseret i forbindelse med videnskabelige studier.

I dette projekt bliver nogle af dine prøver analyseret samme dag, som de tages. Andre prøver, for eksempel en del af blodprøven, urinprøve, sædvæske samt overskudsmateriale fra ægudtagning, vil blive langtidsopbevaret i Region Hovedstadens Biobank (BIOSEK). Så kan vi senere undersøge dem for faktorer, der kan have betydning for fertiliteten eller helbredet.

Biobanken opbevarer prøverne til analyser frem til den 31. december 2075. Analyser, der ikke er beskrevet i den samtykkeerklæring, du skriver under på, kan først blive foretaget efter en ny godkendelse fra Videnskabsetisk Komite. Efter den 31. december 2075 bliver biobanken destrueret, og data vil blive anonymiseret og overdraget til Statens Arkiver.