Undersøgelser af kvinden

Undersøgelser af kvinden

Du skal udfylde et elektronisk spørgeskema, møde til et inklusionsbesøg og have taget nogle ekstra prøver i forbindelse med din behandling. Inklusionsbesøget tager ca. 1 time.

Du vil ved inklusionsbesøget få foretaget en DXA-skanning, hvor vi undersøger din krops fedt- og muskelsammensætning og knogletæthed. Den dag vil vi også måle din højde og vægt, tage blodtryk og bede om en spytprøve, urinprøve og en podning fra skede- og endetarm.
I forbindelse med din behandling, vil vi løbende bede dig om at få taget en blodprøve og om at lave en podning fra din skede- og endetarm.

Specielt til kvinder i IVF-behandling: I forbindelse med ægudtagningen vil vi bede om lov til at gemme nogle af de celler og den ægblærevæske der kommer med ud og som normalt ville blive kasseret.

Du kan læse om de enkelte prøver og undersøgelser ved at klikke nedenfor. Nedest på siden kan du også se vores film, der fortæller om nogle af undersøgelserne.

Deltagelse indebærer:

Blodprøver vil blive taget på bestemte tidspunkter i din behandlingscyklus. Alle blodprøver skal tages i Blodprøvetagningen på enten Rigshospitalet eller Hvidovre Hospital (se adresser nederst på siden).

En del af blodprøverne vil blive analyseret med det samme til bestemmelse af forskellige helbredsparametre. Disse blodprøver omfatter en måling af:

Blodmarkører:

  • Hæmoglobin
  • Leukocytter

Sukkerstofskifte:

  • Glukose (blodsukker)
  • HbA1c (langtidsblodsukker)

Kolesterol-værdier:

  • Kolesterol (total)
  • LDL-kolesterol
  • HDL-kolesterol
  • Triglycerid

Infektionstal:

  • C-reaktivt protein (CRP)

De andre blodprøver vil blive frosset ned til senere analyse af bl.a. kønshormoner samt arvemateriale.

​Rigshospitalet

Juliane Maries Vej 6, Afsnit 5001 finder du mellem opgang 4 og 5, 2100 København Ø.

Åbningstider
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 07.30 – 15.00
Fredag kl. 07.30 – 14.30

Hvidovre Hospital

Hvidovre Hospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, Afsnit 130, Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre.

Åbningstider
Mandag + onsdag kl. 07.00 – 15.00
Tirsdag + torsdag kl. 07.00 – 18.00
Fredag kl. 07.00 – 14.00

Podning fra skede og endetarm vil blive taget på bestemte tidspunkter i din behandlingscyklus. Prøverne tages af dig selv på toilettet med en podepind, som kan minde om en vatpind. Podningerne bliver frosset ned for senere undersøgelser af f.eks. sammensætningen af bakterier i tarmen og skeden.

Spytprøven skal laves én gang, og oftest i forbindelse med dit DXA-skanningsbesøg. Du laver selv prøven på toilettet ved at spytte ned i en lille tragt, som sidder på et lille rør, hvori spyttet opsamles.

Spytprøven vil blive frosset ned til senere bestemmelse af bakterier og mikroorganismer, som findes i dit spyt.

Du skal aflevere en urinprøve på ca. 50 ml, som laves ved fremmødet. Du vil få udleveret et lille bæger med låg til at opsamle din urin i.

Urinprøven vil blive frosset ned for senere undersøgelser af f.eks. hormoner og kemiske (hormonforstyrrende) stoffer.

Måling af højde og vægt vil foregå ved dit DXA-skanningsbesøg. Efter skanningen vil vi desuden måle dit blodtryk og puls tre gange, mens du stadig ligger og slapper af i skanneren. Dette foregår ved, at vi sætter en manchet om overarmen, hvorefter blodtrykket bliver målt.

Du skal have foretaget en DXA-skanning af hele kroppen samt en mere detaljeret skanning af lænderyg og hofterne. En DXA-skanning bruges til at vurdere din krops-sammensætning (muskel-, fedt- og knoglemasse).

Selve skanningen varer ca. 20-30 minutter, hvor du skal ligge stille. Skanningen foregår i en åben scanner og er ikke forbundet med nogen form for ubehag. DXA-skanning medfører, at du udsæt­tes for ekstra stråling, dog er den stråledosis, du får ved at få fortaget skanningen, meget lille (ca. 0.01 mSv). Denne dosis svarer til den baggrundsstråling, vi alle udsættes for i løbet af én til to dage.

En læge vil gennemgå din skanning og du vil blive kontaktet, hvis skanningen giver behov for yderligere opfølgning.

For dig som skal i IVF/ICSI-behandling, vil vi i laboratoriet indsamle de follikelceller og follikelvæske som kommer med ud sammen med ægget og som normalt bliver kasseret efter ægudtagningen.

Follikelcellerne og follikelvæsken vil blive frosset ned og gemt til senere analyse.

Du får et brev i din digitale postkasse med et link, der giver dig adgang til at besvare spørgeskemaet. Spørgeskemaet tager ca. 1 time at udfylde og omhandler dit helbred, evt. tidligere fertilitetsbehandlinger, sygdomme, medicinindtag og din livsstil generelt. Du kan til enhver tid gemme dine svar, lukke spørgeskemaet og vende tilbage og svare på resten senere.

Når du har udfyldt spørgeskemaet, vil du blive spurgt om du vil udfylde et separat kostspørgeskema. Dette tager yderligere ca. ½-1 time at udfylde og omhandler en grundig afdækning af din kost i den seneste tid.