Undersökningar för kvinnan

Undersökningar för kvinnan

Du kommer få en bokad tid till kliniken tillsammans med din partner där ni kommer att få träffa vars en läkare samt ha ett gemensamt avslutande samtal tillsammans med både en androlog och en gynekolog. På ditt läkarbesök kommer det att utföras ett vaginalt ultraljud, toppsning från slidan och ändtarmen, även prov från livmoderslemhinnan kommer att tas. 

När ert läkarbesök är slut kommer en forskningssjuksköterska ta emot er. Forskningssjuksköterskan kommeratt mäta din längd, vikt och ditt blodtryck samt ta blodprov, salivprov, urinprov och ett hårprov. Avföringskitet som lämnats ut vid tidigare besök kommer att samlas in. Den sista delen av besöket kommer vi att gå igenom det frågeformulär som du har fått fylla i elektroniskt och eventuella frågor kan besvaras. 

Leder din utredning till behov av assisterad befruktning (IVF) kommer två blodprov till att tas, ett prov på äggplocksdagen och ett prov på återföringsdagen av ett befruktat ägg.

En stor del av de prover som tas kommer att skickas vidare till vår biobank, där de kommer förvaras till framtida forskningsprojekt.

I samband med att du träffar studiepersonalen första gången får du  skriftlig information hur du och din partner bokar tid för DXA-skanning. Denna undersökning som visar kroppens fett- och muskelsammansättning samt bentäthet utförs på ortopedklinikens forskningsavdelning, SUS, Malmö.

Du kan läsa mer om proverna och undersökningarna om du klicka nedanför. 

Gynekologen för in en vaginalscanner i slidan, via denna syns livmoder och äggstockar på en skärm. Undersökningen kan kännas obehaglig men gör inte ont. Detta är en rutinundersökning.

Vid läkarbesöket kommer ett prov tas från livmoderslemhinnan (endometriebiopsi). Två tabletter Alvedon rekommenderas att tas innan undersökningen. Provet tas endast om det inte orsakar obehag.

Med en bomullstopps kommer läkaren att ta ett prov från slidan.

Vid läkarbesöket kommer du eller läkaren att ta prov från ändtarmen, provet tas med bomullstopps från ändtarmen.

Du kommer att få lämna ett urinprov på (ca 50 mL) vid läkarbesöket.

Salivprovet lämnas vid läkarbesöket, detta kommer du att få samla upp själv i en liten behållare.

Ett hårprov tjockt som en tändsticka klipps av om det är möjligt. I de flesta fall syns det inte att det är klippt. Du kommer att bli tillfrågad om du ha några produkter i håret vid tillfället då hårptovet tas. Hårprovet kommer att användas för analys av hormoner och kemiska ämnen.

Längden mäts både stående och sittande. Sittande längd mäts för att vi ska kunna räkna ut förhållandet mellan ben och kropp. När armspannet mäts kommer du att bli ombedd att stå med utsträckta armar mot en vägg. Därefter kommer vi med hjälp av en lasermätare att mäta armspannet. Detta för att vi ska kunna bedöma förhållandet mellan armarna och längden. Du kommer att bli ombedd att ta av kläderna men behålla underkläder för att mäta vikten.

Höft- och midjemåttet mäts stående med ett måttband. Även detta mäts med endast underkläder på.

Blodtrycket mäts i båda armarna samtidigt som pulsen tas. Därefter kommer blocktryck i båda armarna och båda anklarna tas. Detta med hjälp av en doppler (ultraljud). Du kommer att bli ombedd att inte prata och vila en stund innan blocktrycket mäts. Med den här undersökningen kan risken för hjärt- och- kärlsjukdomar kontrolleras.

När du tar dina blodprover på din närmsta vårdcentral ber vi dig att vara fastande, dvs. att du inte har ätit eller druckit någonting annat än vatten sedan midnatt kvällen innan. När ni kommer in till parmottagningen på RMC kommer ytterligare blodprover att tas, detta för att spara i vår biobank.

De analyser som kommer att utföras samma dag blodproverna tas på vårdcentralen är:

Könshormoner:

 • Testosteron
 • Sexualhormonbindende globulin (SHBG)
 • Follikelstimulerande Hormon (FSH)
 • Luteiniserande Hormon (LH)
 • Anti-mülleriskt hormon (AMH)

Blodmarkörer:

 • Hemoglobin

Blodsocker:

 • Glukos
 • HbA1c (blodsocker värdet de två senaste månaderna)

Kolesterol-värden:

 • Kolesterol
 • LDL-kolesterol
 • HDL-kolesterol
 • Triglycerider

Lever- och njurmarkörer:

 • Kreatinin
 • Alanintransaminase (ALAT)
 • Gamma-glutamyltransferase (GT)
 • Alkaliskt fosfatas (ALP)
 • Aspartataminotransferas (ASAT)

Till detta test kommer vi att ta ett blodprov i samband med de andra undersökningarna på kliniken. Har man antikroppar mot det nya coronaviruset, betyder det att man har haft COVID19, dessutom indikerar den senaste forskningen att en del som haft Covid-19 och har utvecklat antikroppar efter kort tid inte längre ha mätbara nivåer. De bedöms ändå fortsatt vara skyddade mot ny covid-19 infektion.

En DXA- scanning ger information om kroppens bentäthet, fettmassa och muskelsammansättning. Scanningen varar i ca 30 min. Denna undersökning utförs på: Enhet Forskning, Verksamhetsområde ortopedi, Skånes universitetssjukhus, Inga Marie Nilssons gata 26, markplan.

DXA- scanning är en snabb, smärtfri och riskfri undersökning.

Frågeformuläret tar ca 1 timme att fylla i och handlar bland annat om din hälsa, din reproduktionshistoria och livsstil. Frågeformuläret skickas ut via e- mail. Möjligheten till att spara och gå tillbaka finns. Du kommer att ha tid att ställa frågor till oss vid ert besök.

Den informationen du fyller i kommer vi att komplettera genom att hämta in data från nationella registren.

Ett kit som innehåller material samt instruktioner för hur man samlar ett avföringsprov lämnas ut för självuppsamling. Provet tas i hemmet och förvaras i frysen till ert gemensamma besök på RMC. (länk till instruktioner- dokument).

Se vår film

Vill du veta mer om hur du kan bidra till att finna nyckeln till förbättrad fertilitet? Se filmen nedan för mer information.